Neti Mühendislik Danışmanlık

2007 yılındı mühendislik projelerinde yer almak üzere Neti Mühendislik Danışmanlık Şirketini kurmuşlardır. Neti kurulduğundan bugüne özellikle ulaştırma alanında birçok projede yer almaktadır. Neti ağırlıklı olarak strateji oluşturan ve uygulayan bir danışmanlık ve mühendislik şirketleridir. Bu temel yetilerle bağlantılı olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve şirketlerine geniş bir hizmet portföyü sunmaktadır.

Neti; ulaştırma, enerji, bölgesel kalkınma, sosyal altyapı, KOBİ/sanayi gelişimi, yönetişim, istihdam ve imalat gibi birçok alanda yürütülen projelerin içinde yer almış ve başarılı sonuçlara katkı sağlamıştır.

Temel hizmet alanlarımızdan biri, demiryolları sektöründeki taşımacılıktır. Dünyada demiryolları işi teknolojik ilerlemelere ve yeni karmaşık hizmetlere açık bir alandır. 1990’lardan beri yatırımlarda muazzam bir ilerleme söz konusudur ve bu ilerleme demiryolları ilintili sanayilerin çeşitli alanlarında devam edecektir. Firmalarımız demiryolu sektöründe, çözüm ortaklarımızla birlikte sektörün yeniden yapılandırılmasına yönelik danışmanlık hizmetlerinden mühendislik, kalite/emniyet denetimleri ve sertifikasyonuna kadar çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de demiryolu sektörünün serbestleşmesine yönelik çalışan belki de tek yerel şirket olarak, demiryollarının yeni yapısının oluşturulmasında önemli katkılarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar TCDD ve Türk Demiryolu piyasasının yeni yasal yapısının oluşturulması için yürütülen birçok stratejik projenin içinde, firmalarımız uygulayıcı ve ana yüklenici olarak yer almıştır. Bu tecrübeler, kamu ve özel sektör paydaşlarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli hizmetleri tasarlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bugüne kadar yürüttüğümüz projelerde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, sektörde önemli bir bilinirlik ve itibar sağlamıştır. Geçmişten gelen tecrübelerimizi teknik birikimlerimizi ve saygınlığımızı, üstlendiğimiz yeni projelere aktarabilmemiz, bize ve müşterilerimize önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

 

 

Neti Mühendislik Danışmanlık Hakkımızda