ACİL EYLEM VE RİSK YÖNETİM

  • Neti, Uluslararası ortaklarımız olan Ecorys ve Railistics ile birlikte AB Komisyon’undan sağlanan finansmanla yürütülen “Türk Demiryollarının Reformu (TDR)” projesini 2010-2013 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu projede, sektörün yeni yapısının belirlenmesi ile ilgili yasal çerçevenin oluşturulması, bu yasal çerçeveye uygun TCDD’nin yeni yapısının belirlenmesi ve TCDD’nin bugünkü Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında Acil Eylem Yönetimi’nin oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlanmıştır. TCDD’nin serbestleşmeye paralel yen iyapısının oluşturulması, gerekli stratejik kararların alınması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için bir çok faaliyet proje kapsamında hayata geçirilmiştir. Projenin bütçesi 3.2 milyonEuro’dur.
  • Türkiye’deki ilk ve tek Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi uzmanlarımızca sağlanan teknik destek çerçevesinde TCDD’de kurulmuş ve bu kapsamda TCDD’nin tüm bölgelerinde 900’den fazla kişi Acil Eylem Yönetimi ve Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında eğitilmiştir.
  • Ayrıca 2014 ve 2015 yıllarında TCDD EYS ekipleri; Kaza Araştırma ve Acil Eylem eğitimlerini de yine firmamızdan almıştır.
  • Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:
  • Emniyet Kültürüyle birlikte Acil Eylem Planlarının uygulanması ve yaygınlaştırılması,
  • Acil Eylem Eylem planlarının incelenmesi ve yeni mevzuatlara göre geliştirilmesi,
  • Operasyonel risklere yönelik tedbir planlama
  • Acil Eylem ile diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonu

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil_eylem
Acil Eylem ve Risk Yönetimi
 Risk Yönetimi