KURUMSAL DANIŞMANLIK

 • Altyapı İşletmecisinin sunacağı asgari hizmetlerden faydalanılması,
 • Altyapı İşletmecisinin sunacağı asgari hizmetlerden faydalanılması,
 • Sıkışık altyapıda uygulanacak planlar ve alınacak tedbirler,
 • Kapasite geliştirme planı,
 • Kapasite tahsis program takviminin takibi,
 • Altyapı İşletmecisiyle yapılabilecek anlaşma tipleri ve özellikleri (artılar/eksikler),
 • Özellikle akaryakıt taşımacılığı ile ilgili detaylı verim artırma analizi,
 • İç operasyon maliyetlerinin (personel, bekleme süreleri, tonaj, boş vagon, tekil vagon vs.) hesaplanması ve örnek kar getirecek işletme koridorlarının belirlenmesi
 • Hedef maliyet ile 10 yıllık öngörülen işletmeye göre senaryo belirlenerek mali durum hesaplaması
 • Lokomotif tamir ve bakım maliyetlerinin karşılaştırması (ECM-Sertifikalı kendi atölye ve dışardan bakım hizmeti alma)
 • Müşteri potansiyeli ve serbest pazarda daha fazla müşteriye ulaşmak için gerekli organizasyon ve stratejilerin araştırılarak sunulması,
 • Ekonomik analizler operasyon hizmetlerini tüm yönleriyle tanımlayarak toplamda tren (Loko ekonomik ömür döngüsü, enerji maliyetleri, vs.) işletme maliyetlerini azaltma yönünde dışardan kiralama/kendi lokomotifini satın alma opsiyonlarını göz önüne serecektir. Bu bağlamda mevcut TCDD loko çekerleri ve diğer özellikleriyle birlikte farklı tipteki lokolarının değerleri simüle edilerek karşılaştırılması
 • Gelecekte artacak hacimler ve risk-fırsatlara yönelik tren işletmeciliği ve hat-liman analizi,

 

 

 

 

 

 

Kurumsal_Danismanlik
Kurumsal_Danismanlik