ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ ANALİZ VE MODELLEME

  • Ulaştırma modları arasındaki entegrasyon intermodalite veya kombine taşımacılık olarak değerlendirilmektedir. Tüm dünyada artan bu modlar arası taşıma sistemi, iyi bir şekilde analiz edildiğinde ve modellendiğinde firmaların maliyetlerini büyük oranda düşürmekte, hızı artırmakta ve ihtiyaç duyulan kaynakları azaltmaktadır. Bir çok modun en iyi özelliklerinden faydalanan bu uygulamalarda sunduğumuz hizmetler;
  • Uygulanan en son tekniklerin sunulması,
  • Avrupa ve Amerika’da uygulama örnekleri,
  • Analizler sonucu ulaştırma ve operasyon konseptinin oluşuturulması,
  • Fayda/Maliyet analizleri,
  • Ulaştırma planlaması ve etki analizleri,
  • Ulaştırma güvenliği,
  • Masterplan hazırlanması,
  • Lojistik masterplan hazırlanması,
  • Ulaştırma very analizi, modellemesi ve Bilgi Yönetim Sistemi kurulumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulastirma_Analiz_ve_Modelleme